Ściany, Mury Oporowe – Prefabrykowane Typu L

Głównym zadaniem ścian oporowych jest ich wykorzystanie w kształtowaniu terenu tj. podwieszaniu skarp, wyrównywaniu różnic wysokościowych krajobrazu w ogrodach, na tarasach, wokół obiektów budownictwa naziemnego. Swoje zastosowanie znajdują w budownictwie drogowym do podwieszania tras, budowania ramp. W budownictwie kolejowym, jako system peronowy stosowane są do podparcia materiałów sypkich, jak również do budowy zasieków.

Prefabrykowane ściany oporowe są pionowymi elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji na podłoże. Mury oporowe pozwalają zredukować koszty prac i oszczędzić czas przy budowie ramp, tuneli, przejść, kanałów technicznych, wjazdów do garaży czy stabilizacji skarp i uskoków ziemnych. Są powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, a coraz częściej jako elementy małej architektury przy tworzeniu ogrodów.

 

Oferujemy ściany oporowe w następujących klasach obciążeń:

Klasa obciążeń 1

Ruch kołowy do 5kN/m2
Ściana oporowa

Wysokość Długość Stopa Grubość Waga [kg]
50 99 30  12-12 202
60 99 40  12-12 261
70 99 45  12-12 306
80 99 50  12-12 350
90 99 55  12-12 403
100 99 60  12-12 455
110 99 65  12-12 499
120 99 70  12-12 543
130 99 75  12-12 603
140 99 90  12-12 662
150 99 100  12-12 716
160 99 105  12-12 769
170 99 105  12-15 857
180 99 105  12-15 945
190 99 110 12-15 1017
200 99 115 12-15 1088
210 99 120 12-15 1118
220 99 125 12-15 1148
230 99 125 12-15 1196
240 99 125 12-15 1244
250 99 135 12-25 1850
260 99 145 12-25 1880
270 99 150 12-25 1961
280 99 150 12-25 2041
290 99 160 12-25 2097
300 99 170 12-25 2153
310 99 180 12-25 2240
320 99 185 12-25 2326
330 99 190 12-25 2403
340 99 195 12-25 2480
350 99 200 12-25 2567
360 99 205 12-25 2653
370 99 205 12-25 2701
380 99 205 12-25 2749
390 99 210 12-25 2832
400 99 215 12-25 2914

 

Inne klasy obciążeń oraz rozmiary na zapytanie.

 

Galeria